BEGIN:VCARD N:Fausto;Tarsitano FN:Fausto TEL;WORK;VOICE:0287239400 TEL;WORK;FAX:0287239439 EMAIL;TYPE=INTERNET:fausto.tarsitano@leexe.it ADR;WORK:;;Via Vivaio, 6;Milano;MI END:VCARD